Desfășurarea proiectului

Pe parcursul a doi ani se vor derula reuniuni, evenimente și activități în toate țările partenere.